PROGRAMY PRZEDSZKOLNE

INNOWACJE

REJESTR INNOWACJI PRZEDSZKOLNYCH PP2

Nazwa innowacji

Cel

Realizacja

Terminy

INNOWACJA NR 1/2017/2018

 

Realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Krecik poznaje Polskę” autorstwa Małgorzaty Dobrakowskiej

Cel: rozwijanie postaw patriotycznych, nabywanie poczucia przynależności narodowej, dostrzeganie piękna i oryginalności narodowej, poznanie różnych regionów Polski, przybliżanie wiadomości na temat Ojczyzny i jej mieszkańców, zaspakajanie potrzeb poznawczych.

Miejskie Przedszkole nr 13 im. 13 Krecika (ul. Gwiezdna 2, 42-202 Częstochowa)

 

Realizacja na terenie Justyna Gołębiewska

Grupa Motyle.

20.10.2017-26.10.2017

INNOWACJA NR 2/2017/2018

WIATRAK MATEMATYCZNY- INNOWACYJNE NARZĘDZIE I METODA NAUCZANIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM”

 

Wykorzystanie w pracy z dziećmi przedszkolnymi narzędzia służącego do nauki matematyki poprzez ruch i aktywność własną dzieci. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w obszarze I i IV, sprzyjając rozwojowi fizycznemu i poznawczemu. Zabawy z wiatrakiem matematycznym wspomagają rozwój intelektualny dzieci, sprzyjają rozwojowi myślenia i nabywaniu umiejętności matematycznych. Podczas zabaw dzieci uczą się orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni, rytmów, konstruowania gier. Istotnym walorem jest połączenie edukacji matematycznej dzieci z różnorodnymi zabawami ruchowymi w sali i na powietrzu.

Wszyscy nauczyciele

Od 25.10.2017 r.

 

 

 

REJESTR INNOWACJI PRZEDSZKOLNYCH PP2

Nazwa innowacji

Cel

Realizacja

Terminy

INNOWACJA NR 1/2018/2019

 

PROJEKT EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I EKOLOGICZNEJ

„OGRÓD 5 ZMYSŁÓW-wykorzystanie ogrodu w zabawach dzieci”

Dzieci zrealizują następujące cele: uwrażliwianie na piękno przyrody, jej tajemnic i kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym poprzez stosowanie atrakcyjnych form edukacji; rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą; kształtowanie wyobrażeń i pojęć przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń. uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o rośliny i zwierzęta poprzez ugruntowanie wiadomości na ich temat: uczenia wnioskowania, myślenia, przewidywania skutków działalności człowieka; integracja dzieci, rodziców i personelu w celu podnoszenia kultury ekologicznej i troski o środowisko, w którym żyjemy;; kreowanie wizerunku przedszkola jako przyjaznego środowisku naturalnemu i promującego zdrowy styl życia,; wykorzystanie czasu wolnego jako obszaru stymulującego wszechstronny rozwój dziecka, relacji dziecko – rodzic – nauczyciel, ukazanie możliwości wykorzystania ogrodu do działań, zabaw i zajęć sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

 

Wszystkie grupy, wszyscy nauczyciele

Kwiecień 2019-

Listopad 2019

INNOWACJA NR 1/2019/2020

MATY EDUKACYJNE-WYKORZYSTANIE MAT DO PROGRAMOWANIA W RAMACH REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

DLA DZIECI 5 I 6 LETNICH

Cel główny innowacji: rozwijanie u dzieci uniwersalnych kompetencji t.j: logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, umiejętności pracy zespołowej w sposób przyjazny dzieciom poprzez zabawę, ruch, doświadczenie, eksperymentowanie. Rozwijanie kompetencji cyfrowych w połączeniu z innymi ważnymi dla dziecka tematami dopasowanymi metodami do wieku i możliwości rozwojowych dzieci, powodują, że dzieci angażują działanie wszystkich zmysłów i lepiej zapamiętują, czego się uczą.

Cele szczegółowe:

1.Kształtowanie miękkich kompetencji, rozwijanie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów kreatywności;

2. Kształtowanie pracy w zespołach, szukanie kompromisów, optymalnych rozwiązań;

3. Stopniowe i odpowiednie wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat;

 

Justyna Gołębiewska

Barbara Grzesiak

Beata Trawka

Agnieszka Rosenthal

Anna Zamczyk

Emilia Wójcik

Marlena Kwiatkowska

 

luty-czerwiec 2019

 

 

Wykaz projektów przedszkolnych realizowanych w roku szkolnym 2023/2024

 

Nr proj.

Nazwa projektu

 

Autor /realizacja

Grupa

1/2023/24

Projekt adaptacyjny „Jestem przedszkolakiem”

 

Justyna Bajor

Magda Kończal-Fons

Krasnale – 3 latki

2/2023/24

Projekt edukacyjny „Przedszkolaki przez cztery pory roku”

 

Lidia Karolak

Agnieszka Rosenthal

Biedronki - 4 latki

3/2023/24

Projekt edukacyjny „Nasze laboratorium”

 

Beata Trawka

Słoneczka – 4 latki

4/2023/24

Projekt edukacyjny” Święta nietypowe w przedszkolu”

 

Julia Hernik

Motyle- 4-5 latki

5/2023/24

Projekt ogólnopolski „Dotknij, poczuj, zobacz”-edycja II

 

Anna Sikora-Napierała

Misie- 5- latki

6/2023/24

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Jestem małym przyjacielem przyrody”

 

Agnieszka Stępień

Literki -5-6 latki

7/2023/24

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Bajkowa wyprawa”

 

Emilia Wójcik

Pszczółki – 6-latki

8/2023/24

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

 

Hanna Konicer

Pszczółki – 6-latki

 

 

REALIZACJA PROJEKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

PREZENTACJA PODSUMOWANIE PROJEKTU DOTKNIJ, POCZUJ, ZOBACZ - EMILIA W.

PREZENTACJA PODSUMOWANIE PROJEKTU DOTKNIJ, POCZUJ, ZOBACZ - ANNA S-N.

PREZENTACJA PODSUMOWANIE PROJEKTU ŚWIĘTA NIETYPOWE- IWONA K., JULIA H.

PODSUMOWANIE - PROJEKT ADAPTACYJNY JUSTYNA G. LINK https://youtu.be/k0n2gDBMQ04

PREZENTACJA PROJEKT "PRZEDSZKOLAK PRZYJACIELEM PRZYRODY" ANNA Z. BEATA T.

PREZENTACJA PROJEKT CZTERY PORY ROKU KAMILA CZ.

PROJEKTY PRZEDSZKOLNE

GHGNJGFNJ

Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów

 

tel. 730 018 008

e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Strona www stworzona przez Foto-N