Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów

 

tel. 730 018 008 lub 672635813

e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Strona www stworzona przez Foto-N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE !!!

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025/pobierz 

 

ZARZĄDZENIE NR 14.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 stycznia 2024 r.w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok szkolny 2024/2025

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ZŁOTOWIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli

w Złotowie na rok szkolny 2024/2025

Uprzejmie informujemy, że od 15.04.2024 r. rozpoczyna się okres rekrutacji uzupełniającej dzieci 3-6 letnich do przedszkoli. (rocznik 2021, 2020, 2019, 2018)

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

- pobrać wniosek w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola    https://p2-zlotow.pl

- podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru
od 15.04.2024 r. do 24.05.2024 r. ( osobiście do przedszkola)

- wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku - nie liczy się kolejność składania wniosku,

- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w dniu 11.06.2024 r.

- od 12.06.2024 r. do 17.06.2024 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zgłaszają się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dzieckaw przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane. Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 17.06.2024 r. dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

  • listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 20.06.2024 r. Informację o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

Przed oddaniem wniosku proszę sprawdzić:
- wszystkie podpisy (matki i ojca dziecka)

- czy dołączyli Państwo załączniki potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów

Adresy przedszkoli w postępowaniu uzupełniającym :

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 730 018 008, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4, ul. Kr. Jadwigi 54, tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

............................................................................................................................................................................................

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów oraz określenia granic obwodów tych szkół/podgląd

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA