Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów

 

tel. 730 018 008 lub 672635813

e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Strona www stworzona przez Foto-N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI - 12.06.2023 /PREZENTACJA Z ZEBRANIA/

 

 

 

DYREKTOR PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ZŁOTOWIE INFORMUJE, ŻE 12 CZERWCA 2023 ROKU O GODZINIE 16:30 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE

 

RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024 Z DYREKTOREM. ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W SALI  "LITERKI"

 

RODZICE OTRZYMALI WIADOMOŚĆ O ZEBRANIU NA  NUMER  TELEFONU PODANY W REKRUTACJI DZIECI.

 

DODATKOWO RODZICE DZIECI ODDZIAŁU "KRASNALE" OTRZYMALI WIADOMOŚĆ O SPOTKANIU Z WYCHOWAWCĄ O  GODZ.15:30 -12.06.2023

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ A NASTĘPNIE NA ZEBRANIE Z DYREKTOREM.

 

z poważaniem Jolanta Kurowska - dyrektor PP2

 

 

..................................................................................................................................................................................

 

 

BIULETYN INFORMACYJNY PP2 ROK 2023

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023 2024

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023 2024 

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

 

- pobrać wniosek w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.p2-zlotow.pl

 

- podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru


od 01.02.2023 r. do 01.03.2023 r. ( osobiście do przedszkola)

- wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku - nie liczy się kolejność składania wniosku,

- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w dniu 10.03.2023 r.

- od 10.03.2023r. do 17.03.2023 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zgłaszają
się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane. Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 17.03.2023 r. dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

  • listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 21.03.2023 r. Informację o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa 13.2023 w sprawie terminów rekrutacji

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie kryteriów rekrutacji

 

Poniżej druki dodatkowe :

system rejestrowania pobytu dziecka w przedszkolu

klauzula RODO

zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

............................................................................................................................................................................................

 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów oraz określenia granic obwodów tych szkół/podgląd

BIULETYN INFORMACYJNY O PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W ZŁOTOWIE 2022 

BIULETYN INFORMACYJNY

...................................................................................................................

 

Adresy przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów:

 

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

 

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

 

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

 

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA