Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów

 

tel. 730 018 008 lub 672635813

e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Strona www stworzona przez Foto-N

BIULETYN INFORMACYJNY PP2 ROK 2023

 

OGŁOSZENIE -REKRUTACJA 

LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH SĄ WYWIESZONE NA TABLICY OGŁOSZEŃ, PROSIMY ZGŁOSIĆ SIĘ DO KIEROWNICTWA CELEM PODPISANIA OŚWIADCZENIA 
 

Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia woli zapisu dziecka
w terminie od 10.03.2023 r. do 17.03.2023 r.

Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 17.03.2023 r.
dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ADMINISTRACJI PRZEDSZKOLA

 

OGŁOSZENIE
 

Rodziców dzieci niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie, których dzieci

zgodnie z wpisanymi przez Rodziców preferencjami zostały skierowane do innego przedszkola prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia

druk w administracji: „Oświadczam, że jestem zainteresowany/ nie jestem zainteresowany* uczęszczaniem mojego dziecka do….”
w terminie od 10.03.2023 r. do 17.03.2023 r.

Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 17.03.2023 r.
dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

 

 

 

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli

w Złotowie na rok szkolny 2023/2024

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2023 r. rozpoczyna się okres rekrutacji dzieci 3-6 letnich do przedszkoli. (rocznik 2020, 2019, 2018, 2017)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023 2024

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023 2024 

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

- pobrać wniosek w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.p2-zlotow.pl

- podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru
od 01.02.2023 r. do 01.03.2023 r. ( osobiście do przedszkola)

- wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku - nie liczy się kolejność składania wniosku,

- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w dniu 10.03.2023 r.

- od 10.03.2023r. do 17.03.2023 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zgłaszają
się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane. Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 17.03.2023 r. dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

  • listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 21.03.2023 r. Informację o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

Przed oddaniem wniosku proszę sprawdzić:
- wszystkie podpisy (matki i ojca dziecka)

- czy dołączyli Państwo załączniki potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów

Adresy przedszkoli :

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4, ul. Kr. Jadwigi 54, tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa 13.2023 w sprawie terminów rekrutacji

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie kryteriów rekrutacji

 

Poniżej druki dodatkowe :

karta informacyjna przedszkolaka

system rejestrowania pobytu dziecka w przedszkolu

klauzula RODO

zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

............................................................................................................................................................................................

 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów oraz określenia granic obwodów tych szkół/podgląd

BIULETYN INFORMACYJNY O PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W ZŁOTOWIE 2022 

BIULETYN INFORMACYJNY

...................................................................................................................

 

Adresy przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów:

 

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

 

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

 

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

 

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA