Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów

 

tel. 730 018 008 lub 672635813

e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Strona www stworzona przez Foto-N

W związku z coraz wyższymi cenami towarów  oraz  wymaganiami, jakie powinny spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.26 lipca 2016r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i za zgodą organu prowadzącego, informujemy ,że z dn. 01.01.2022 r. stawka żywieniowa za posiłki w przedszkolu będzie wynosiła 9 zł. 

 

Z poważaniem Jolanta Kurowska -dyrektor przedszkola

 

 

 

Odpłatność za przedszkole -sprawdź uchwała Rady Miejskiej w  Złotowie

 

 

 

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 9 zł ;

 

Podstawa programowa realizowana jest przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu;

 

5 godzin jest dla wszystkich dzieci bezpłatne;

 

Opłata za  pobyt  dzieci w wieku 3-5 lat  powyżej 5 godzin dziennie wynosi 1 z. za każdą rozpoczętą godzinę;

Dzieci 6 –letnie są zwolnione z opłaty za pobyt;

 

Płatność na konto przedszkola do 10-go każdego miesiąca-

nr konta 93 8941 0006 0026  3551  2000 0060

 

W  opłacie za wrzesień naliczonej w październiku będzie faktyczna kwota do zapłaty z ujętymi nieobecnościami.

 

Zgłaszanie nieobecności pod nr telefonu 730 018 008

 

 

 

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE  

 

- POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU w ramach 5 godzinnej podstawy programowej JEST BEZPŁATNY

- dzieci 6 letnie są zwolnione z opłaty  również za pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową 

- stawka za godzinę pobytu dziecka 3,4,5 letniego w przedszkolu wynosi 1,00 złotych za każdą kolejną godzinę ponad podstawę programową. Opłata za pobyt dziecka naliczana jest na podstawie czytników kart wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola oraz na podstawie obecności w dziennikach.

 

- OPŁATY ZA  WYŻYWIENIE DZIECKA:

 

2,00 ZŁ. -  ŚNIADANIE,

 

5,00 ZŁ. - OBIAD,

 

2,00 ZŁ. - PODWIECZOREK

Opłaty