Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów

 

tel. 730 018 008

e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Strona www stworzona przez Foto-N

Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2_172_2019 (99.5kB)

 

 

 

Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnitwa dyrektorowi Przedszkola Nr 2_173_2019 (103.1kB)

 

 

 

Zarządzenie Nr 98.2014 Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie (63.6kB)

 

 

Zarządzenie nr 130.2014 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 1 września 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie (118.3kB)

 

 

 

Uchwała w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów publicznych przedszkoli (67.6kB)

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXII.229.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w ośmioletnią (92.5kB)

 

 

Statut Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie

 

 

 

 

Publiczne Przedszkole nr 2  w Złotowie posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP

identyfikator ePUAP:  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W ZŁOTOWIE

adres Elektronicznej Skrytki Podawczej na platformie ePUAP: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W ZŁOTOWIE

Nazwa adresata dokumentu: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W ZŁOTOWIE

Identyfikator adresata: pp2zlotow

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdania finansowe za 2023 rok 

BILANS FINANSOWY PP2 ZA ROK 2022

INFORMACJA DODATKOWA BILANSU PP2 ZA ROK 2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ROK 2024

I. ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPROSZENIE;    ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK NR 2, UMOWA

ROZSTRZYGNIĘCIE nr sprawy : PP2.221.2.2024 Wyniki rozstrzygnięcia zadania: REMONT ELEWACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ZŁOTOWIE przeprowadzone w trybie\„pisemnego zapytania ofertowego”, z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie informuje, że oferty złożyły następujące firmy:

  1. Hosta Group Sp z o.o 87-122 Grębocin, ul. Kowalewska 20

  2. Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Lorenc, 64-930 Szydłowo, ul. Miodowa 1

  3. Spółdzielnia Rzemieślnicza ,,KRAJNA,, 77-400 Złotów, ul. Cechowa 1.

  4. Wyłoniono Firmę: Nazwa: Spółdzielnia Rzemieślnicza ,,KRAJNA,,adres siedziby Wykonawcy: ul. Cechowa 11, 77-400 Złotów NIP: 767 000 03 36 REGON: 000447818,której ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na : przedstawienie najniższej oferty cenowej   Złotów, dn. 29.05.2024 Jolanta Kurowska

II. ZAPYTANIE OFERTOWE PP2.221.3.2024 MONTAŻ OGRODZENIA Z SIATKI ZGRZEWANEJ WOKÓŁ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 ZŁOTOWIE   WYKAZ DOKUMENTÓW:

1.ZAPROSZENIE   2.ZAPYTANIE OFERTOWE  3.ZAŁĄCZNIK 4.UMOWA

ROZSTRZYGNIĘCIE nr sprawy : PP2.221.3.2024Wyniki rozstrzygnięcia zadania: Montaż ogrodzenia z siatki zgrzewanej wokół Przedszkola Publicznego nr 2 w Złotowie” przeprowadzone w trybie „ zapytania ofertowego”, z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie informuje, że oferty złożyły następujące firmy:

  1. Usługi Remontowo – Budowlane Al.-MAL ul. Rysia 19, 97-300 Piotrków Trybunalski

  2. Usługowy Zakład Ślusarski ,,MASTAL” Mateusz Siebers, ul. Czarna Droga 1, 77-400 Złotów

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 06.06.2024r. analizy ofert w celu realizacji zamówienia na „Montaż ogrodzenia z siatki zgrzewanej wokół Przedszkola Publicznego nr 2 w Złotowie”

wyłoniono Firmę: Nazwa: Usługowy Zakład Ślusarski ,,MASTAL,, Mateusz Siebers

adres siedziby Wykonawcy: ul. Czarna Droga 1, 77-400 Złotów

NIP: 767 164 86 83 REGON: 301606681  z uwagi na przedstawienie najniższej oferty cenowej   Złotów, dn. 06.06.2024 r. Jolanta Kurowska

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Złotowie

adres : ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów

tel. kom. 730 018 008

e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

strona inernetowa: przedszkola-zlotow.pl

Dyrektor: Jolanta Kurowska

 

Biuletyn Informacji Publicznej