Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów

 

tel. 730 018 008

e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Strona www stworzona przez Foto-N

12 stycznia 2023

    REKRUTACJA DZIECI 2023

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli

w Złotowie na rok szkolny 2023/2024

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2023 r. rozpoczyna się okres rekrutacji dzieci 3-6 letnich do przedszkoli. (rocznik 2020, 2019, 2018, 2017)

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

- pobrać wniosek w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl

- podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru
od 01.02.2023 r. do 01.03.2023 r. ( osobiście do przedszkola)

- wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku - nie liczy się kolejność składania wniosku,

- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w dniu 10.03.2023 r.

- od 10.03.2023r. do 17.03.2023 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zgłaszają
się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane. Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 17.03.2023 r. dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

  • listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 21.03.2023 r. Informację o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

Przed oddaniem wniosku proszę sprawdzić:
- wszystkie podpisy (matki i ojca dziecka)

- czy dołączyli Państwo załączniki potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów

Adresy przedszkoli :

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4, ul. Kr. Jadwigi 54, tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

 

więcej informacji  w zakładce REKRUTACJA