Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów

 

tel. 730 018 008

e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Strona www stworzona przez Foto-N

08 grudnia 2022

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W ZŁOTOWIE

  • siedzibą przedszkola jest obiekt w Złotowie

 przy ulicy 8 Marca 18,

      77-400 Złotów

 

  • przedszkole jest wielooddziałowe – funkcjonuje 7 oddziałów

     przedszkolnych

 

  • Organ prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów, Aleja Piasta 1,          77-400 Złotów.

 

  • Organem sprawujący nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator

     Oświaty w Poznaniu , delegatura w Pile, ul. Dzieci Polskich 26,

     64-920 Piła

 

 

                           GODZINY PRACY PRZEDSZKOLA

 

                6:30-16:30

 

 

      Kierownictwo Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie

telefon kontaktowy +48 730 018 008

lub 67 263 58 13

mgr Jolanta Kurowska – dyrektor przedszkola
mgr Agnieszka Rosenthal -wicedyrektor